Miten palvelemme

Suoritamme laajatkin tarkastuskokonaisuudet lyhyessä aikataulussa!

  • Ultraäänitarkastukset; putkistojen, säiliöiden yms. tarkastuskohteiden seinämien paksuusmittaukset, vaurio- ja syöpymäkartoitukset sekä huoltoseisakissa että myös käytön aikana (kuumankestävillä luotaimilla).
  • Magneettijauhetarkastukset; ferriittiset materiaalit. Hitsausliitosten ja perusaineen pinnassa oleville säröille.
  • Tunkeutumanestetarkastukset; eri materiaaleille. Pintaan avautuvat säröt eri kohteissa
  • Putkistokuvaukset; videotallentavalla putkistokameralla, endoskoopilla tai Olympuksen IPLEX MX videscope -järjestelmällä. Kamerapään halkaisija alkaen 6 mm ja pituus max 30 metriä.
  • Visuaalitarkastus; silmämääräinen tarkastus ja dokumentointi.
  • Lämpökamerakuvaukset; sähkölaitteistot, putkistot, laakeroinnit, hydrauliikka, eristykset jne.
Tarkastuksiemme päätarkoitus ei ole suorittaa rutiinitoimenpiteitä vaan löytää ongelmakohdat ja turvata ja varmistaa laitoksen turvallinen ja suunniteltu käyttö seuraavan jakson ajan. Tarkastusten päättyessä tilaajalla on kokonaisraportti joka sisältää tehdyt tarkastukset, vauriohavainnot, korjausehdotukset, käyttöikäarvion sekä tarkastussuunnitelman tulevaa käyttöä ajatellen.

Suunnitelma

Aloituspalaverissa Tilaajan kanssa päätetään tehtävät tarkastustyöt, menetelmät, laajuudet ja sovitaan muista tarkastuksiin liittyvistä asioista ja aputöistä.

Esivalmistelut

Tarkastuksissa ja mittauksissa tarvittavan esipuhdistuksen sekä tarkastuksissa mahdollisesti löydettyjen vauriokohtien (esim. säröjen) hionnan suoritamme itse ellei toisin sovita.

Tarkastukset

Vaikka tarkastuksissa edetään tarkastussuunnitelman mukaisesti niin tärkein vaihe on kuitenkin ensimmäiseksi tehtävä silmämääräinen tarkastus ja sen mukaan päätettävät lisätarkastukset ja muut toimenpiteet.

Raportointi

Tarkastuksien edetessä luovutamme Tilaajalle reaaliaikaista tietoa ja korjausehdotuksen havaituista vaurioista ja muusta tarpeellisesta, jotta mahdollisiin korjauksiin jää riittävästi aikaa jo seisakin aikana.