Vi utför NDT- branschens granskningsarbeten och till branschen hörande konsultering i olika delar av industrin

Konsulttjänster

Vårt specialkunnande är kraftverkens förbrukningstidsgranskningar och uppskattning på skicket för olika typer av pannor och allting annat som tillhör granskningsbehandling och expertservice, bränslematning ända till uppskattning på skicket av skorsten och allt där emellan. Vår behandling börjar med en granskningsplan och slutar med möjliga reparationsförslag i slutrapporten för skadorna.

Mekanisk installation tjänster

Vi utför installationsövervakning inom olika områden inom industrin. Vi är specialiserade på installationsövervakning och installationer inom papper- och processindustrin. Övervakningsarbetet kan omfatta övervakning av hela arbetsplatsen eller en specifik del. Vi utför även installationer av nya pappersmaskiner och renoveringar av befintliga maskinlinjer. Vårt erfarna personal löser även oväntade problem som uppstår under installationen på plats. Dessutom utför vi alla vanliga mekaniska installationsarbeten.