NDT Inspections and Consulting Services Paper Machine and Industrial Services

Vi utför NDT- branschens granskningsarbeten och till branschen hörande konsultering i olika delar av industrin

Konsulttjänster

Vårt specialkunnande är kraftverkens förbrukningstidsgranskningar och uppskattning på skicket för olika typer av pannor och allting annat som tillhör granskningsbehandling och expertservice, bränslematning ända till uppskattning på skicket av skorsten och allt där emellan. Vår behandling börjar med en granskningsplan och slutar med möjliga reparationsförslag i slutrapporten för skadorna.

Mechanical installation services

We offer installation services for various industry sectors. We are specialized in installation supervision and installation tasks for the paper and general process industry. The supervision services can include installation supervision for the entire site or just some areas. We also perform new paper machine installations and rebuilds for the old ones. If needed, our experienced staff will also solve all unexpected problems that may occur during the installation.